ปัจจัยที่ทำให้ท่านไม่สนใจเลือกใช้บริการศัลยกรรมโรงพยาบาลยันฮี

 

  แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลในการทำศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้จัดทำใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถาม เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ

ทีมงานขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย

       http://www2.yanhee.co.th/reason/

#แท๊กทีมสายเผือก #นักเลงคีย์บอร์ด บัฟเก่ง วิจารณ์เก่ง  มาชิงของรางวัล เพียงตอบแบบสอบถามให้เจ๊ในหัวข้อ  " ปัจจัยที่ทำให้ท่านไม่สนใจเลือกใช้บริการศัลยกรรมโรงพยาบาลยันฮี " 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ทำแบบสอบถามในหัวข้อ  " ปัจจัยที่ทำให้ท่านไม่สนใจเลือกใช้บริการศัลยกรรมโรงพยาบาลยันฮี 
2. กรรมการจะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อ รับ Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล  และ ชุดครีมบำรุงผิวหน้า มูลค่า 317 บาท จำนวน 5 รางวัล 
3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2562  และ ประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2562 

* ข้อมูลทุกอย่างของลูกเพจจะเป็นความลับเจ๊สัญญาจ้า *