การดูแลสูขภาพในผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ในทางสถิติและความเข้าใจของคนส่วนมาก มักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุนั้น จะต้องดูแลสูขภาพเป็นพิเศษ ปัจจุบันวงการแพย์ได้มีความตะหนักถึงผู้สูงอายุมากขึ้น ปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่ง เริ่มเปิดให้บริการ สถานดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ รับดูแลผู้สูงอายุเพื่อเอื้อความสะดวกต่อผู้สูงอายุในการเข้ารับการรักษาได้ง่ายขึ้น อาธิ เช่นการรักษาพัน ตรวจสุขภาพ ตรวจโรคถ้าไป และการดูแลพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ  ซึงจะเลือกใช้ศูนย์ผู้สูงอายุที่ไหนดี ขึ้นอยู่กับความสะดากและงบประมาณของแต่ละท่าน เพราะราคาศูนย์ผู้สูงอายุ แต่ละที่มีความแตกต่างกัน

.